คุณกำลังมองหาอะไร?


      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และบุคลากรของหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 332KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย