เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O 21 ประกาศเผยแพร่ แผน ปี 65เงินไม่เกิน 5 แสน_page-0001 O 21 ประกาศเผยแพร่ แผน ปี 65เงินไม่เกิน 5 แสน_page-0002 O 21 ประกาศเผยแพร่ แผน ปี 65เงินไม่เกิน 5 แสน_page-0003 O 21 ประกาศเผยแพร่ แผน ปี 65เงินไม่เกิน 5 แสน_page-0004 O 21 ประกาศเผยแพร่ แผน ปี 65เงินไม่เกิน 5 แสน_page-0005